For virksomheder

I Danmark rammes flere og flere af stress, angst og depressioner. WHO skønner at stress og depression i år 2020 vil være de væsentligste kilder til sygdom.  I dag lider 250.000 – 300.000 danskere af alvorlig stress og 500.000 danskere føler sig udbrændte på jobbet. Det er hårde fakta.

Derudover koster det op imod én million kroner at have en langtidssygemeldt medarbejder og fire millioner kroner at have en langtidssygemeldt leder i 50.000 kroners klassen, viser tal fra Teknologirådet og Statens Institut for Folkesundhed. Derfor giver det god mening, som virksomhed at investere i at forebygge stress.

Det er dokumenteret at langvarig stress giver hjerneskader hos nogle mennesker, fordi stresshomonerne slår hjernecellerne ihjel og forstørrer den del af hjernen, der styrer frygt og angst. Det har hverken medarbejderen, virksomheden eller samfundet gavn af.

Nyeste forskning viser at hjernen er foranderlig gennem hele livet. I forskningens verden kaldes det “neuroplasticitet”.  Det betyder, at man gennem træning kan ændre kedelige mønstre og tankesæt, og opøve nye. Det er her mindfulness træning kan hjælpe medarbejderen.

Mindfulnesstræning frigiver mental kapacitet, velvære og trivsel, overskud og balance, giver øget keativitet…og medvirker til at holde virksomhedens medarbejdere langtidsfriske.

Læs flere fakta om stress her eller læs mere om virksomhedens udbytte af mindfulness træning her.

Powerful Mind kan hjælpe med håndtering af stress. Læs mere her: