For private

I Danmark rammes flere og flere af stress, angst og depressioner. WHO skønner at stress og depression i år 2020 vil være de væsentligste kilder til sygdom.  I dag lider 250.000 – 300.000 danskere af alvorlig stress og 500.000 danskere føler sig udbrændte på jobbet. Det er hårde fakta.

For mange er stress blevet en livsbetingelse, som de fleste forgæves forsøger at håndtere. I både arbejdsliv og privatliv er der for mange stram kalenderstyring. Vi føler vi skal præstere og samtidig ikke gå glip af noget. Nogle klarer det tilsyneladende med misundelsværdig energi og overskud…..nogle blot for en tid. Alle har en mental kapacitetsgrænse. Mange lærer den blot først at kende, når de er trådt ud over den!

Det er dokumenteret at langvarig stress giver hjerneskader hos nogle mennesker, fordi stresshomonerne slår hjernecellerne ihjel og forstørrer den del af hjernen, der styrer frygt og angst. Det har hverken du, din arbejdsplads eller samfundet gavn af. Men fortvivl ikke.

Nyeste forskning viser at hjernen er foranderlig gennem hele livet. I forskningens verden kaldes det “neuroplasticitet”.  Det betyder, at vi gennem træning kan ændre kedelige mønstre og tankesæt, og opøve nye. Det er her, du kan bruge mindfulness.

Mindfulness kan hjælpe dig til at holde dig langtidsfrisk. Du lærer at forstå og håndtere dine reaktionsmønstre og tanker, så du ikke reagerer på automatpiloten, men får mulighed for at se nye løsninger og finde ro og accept, så din trivsel såvel på jobbet som derhjemme øges og du får større mentalt overskud.

Læs flere fakta om stress her.

Powerful Mind kan hjælpe dig til at håndtere stress. Læs mere om: