Mindfulness

Powerful MHPIM2839ind kan trænes med Mindfulness, som er træning i at være nærværende på en bevidst måde. Man kan også kalde det træning af opmærksomhedsmusklen.   Denne muskel har stor betydning for dit velbefindende, energi, kreativitet, rummelighed, fysiske helbred, evne til at være fokuseret….og meget meget mere. Derfor er giver det stor mening, at træne denne muskel. Det er samtidig en måde at lade dine egne indre batterier op. Når batterierne er ladet op, har du mere energi til de andre ting i livet, som du gerne vil.

De to elementer i mindfulness – bevidsthed og nærvær – går hånd i hånd. For at være nærværende, er du nødt til at være bevidst om, hvor du bringer din opmærksomhed hen, så din opmærksomhed ikke styres af ubevidste tankestrømme og følelser. At træne nærvær, er derfor at træne bevidsthed og fokus, at give slip på fortid og fremtid og istedet sætte fokus på nutid, så det er dig, der mestrer dine tanker, og ikke dem, der mestrer dig.

Hvad vi retter vores opmærksomhed mod i dette øjeblik, bliver vores virkelighed. Dvs. du skaber din virkelige ved, hvad du bevidst eller ubevidst vælger at rette din opmærksomhed mod. At mestre vores opmærksomhed er derfor den ultimative uddannelse. Din opmærksomhed er fundamentet for dit liv. Det er den kanal du oplever alt igennem. Jo bredere den er, jo mere kan du opleve. Din opmærksomhed er også den kanal, du opnår alt igennem. Derfor er det også meget “powerful” at træne opmærksomheden med mindfulness.