Mindfulnesstræning for medarbejdere

Medarbejderne er virksomhedens vigtigste ressource. Derfor bør trivsel og trivselstilbud være højt på agendaen.

Mindfulness er idag anerkendt som en af de stærkeste teknikker til at forebygge stress, og som samtidig er medvirkende til at styrke ens præstationsevne, og har derfor vundet bred accept i det danske erhvervsliv indenfor de seneste par år.

Øget fokus på mindfulness medvirker til større selvtillid og overskud hos den enkelte, som dermed blive bedre til at håndtere pressede og belastende situationer. Bevidsthed om sig selv og sine reaktioner giver mulighed for objektivt at forholde sig til, hvad der end måtte opstå i nuet, og derved opøver man en evne til at agere i stedet for at reagere. Med mindfulness træning lærer medarbejderne at blive mere nærværende, blive bedre til at lytte og at skabe positive tilstande for medarbejderen og andre.

Det kræver overblik, fokus og balance at håndtere en stresset hverdag. Et forløb med mindfulness meditation for medarbejdere, trænes en teknik, der skærper opmærksomheden overfor egIMAG0053ne og omgivelsernes tilstand og input. Med teknikken øges nærvær og indre ro.

Mindfulness handler i bund og grund om at slå automatpiloten fra og sige farvel til negative handlingsmønstre og ritualer. Mange firmaer bruger mindfulness som en effektiv måde til at bryde mønsteret i arbejdet og frigive ressourcerne. Mindfulness træning kan dermed også have stor indflydelse på kulturen på arbejdspladsen.

Løbende mindfulness træning for medarbejderne på arbejdspladsen er derfor en god investering i kultur, trivsel, kapacitet, kreativitet og fokus. Et træningsforløb kan evt. kombineres med et opstarts-foredrag om, hvad mindfulness er og gør. Se mere om foredrag her.

Kontakt Powerful Mind for tilbud og booking.